Hverdagen på gården

Stolt produsent av lokalmat i Bergen

Å drive en gård krever mange timer med jobb.

Både Trond og Ingvild har 100% jobber i tillegg til driften av gården.

Selve gården krever minst 2-2500 timer arbeid pr år. Så det blir gjerne lange dager og mye arbeid.


En normal dag starter kl 05.55 Da er det opp og kjøre datteren vår Silje til bussen. Hun går 3 året på Stend. VGS.  Så er det hjem igjen, og i fjøset for å fòre dyrene. Dette tar vanligvis 30-45 min.

Da er det tid for frokost og en avis. Resten av dagen er det diverse oppgaver, alt etter årstid.


Ny fòring er det kl 17.00 til 18.00. I den lyse årstiden er det jo fortsatt en del arbeidstimer igjen av dagen, før den blir avsluttet rundt kl 21.30 med en ny runde med mat og stell til dyrene.

Så er det endelig kveld for bonden!

Dette gjentar seg hver dag, hele uka, lørdag/søndag, julaften og bursdager....365 dager i året.


Mye skal gjøres, og mange avgjørelser må tas hver dag. Ikke alle avgjørelser er like lette, og flere av dem må du basere på f.eks hvordan du tror f.eks været blir i neste uke, eller om en måned...


Våren er en travel tid, da skal alle gjerder etterses, ny netting og stolper må kanskje settes opp,

og siden dette for det meste er i utmarken, så må det meste av materiell bæres frem til der det skal brukes.

Tungt arbeid, men så lenge det er fint vær, så er det greit...


Så skal det ut litt gjødsel i beitet, og helst også en del kalk, flere tonn vanligvis. Alt dette må også bæres ut i beitet, i sekker og bøtter. Viktig arbeid, om man vil ha gode beiter med godt, saftig gress til sauene.
 

I starten av Mai sprer vi ut kugjødselen. Dette gjør vi ved hjelp av en lang slange på 350-400 meter, som er koblet til en kraftig pumpe på den ene tranktoren ved gjødselkjelleren, og til en sprededel på den andre ute på jordet. Denne drar slangen etter seg og spyler ut møkka.

Møkka består av alt det som skal til for å få gresset til å vokse. Spesielt er vi interessert i at N2 (Nitrogen) kommer fort ned i bakken, uten å stige til værs. Så, litt duskregn er veldig bra da. Dette demper også lukten en god del.

Etter et par uker med virkning, så skal kunstgjødselen ut.

Denne består også av en stor del N2, men også en del andre stoffer så som Fosfor, Kalium, Magnesium og Svovel, alle stoffer som fremmer vekst av gress. Vi bruker omtrent 3500 kg før den første høstingen, og det samme før den andre høstingen. Dette er faktisk ikke så mye, tatt i betraktning at det er fordelt på ca 220 mål.

Til slutt, etter forhåpentligvis en god periode med passelig med regn og sol, så er det klart for høsting. Vi har to betongsiloer på 7 meter høyde og 4,5 meter diameter, så der får vi plass til en hel del, men i tillegg presser vi en plass mellom 60 og 100 rundballer pr år.

Til dette har vi eget utstyr, som vi deler med en nabo.


Vi høster normalt to ganger om året. Til slutt så lar vi sauene beite em periode på innmarken rundt fjøset.Mail adresse: kvamme.gard@gmail.com

Telefon Trond: 468 19 108

Telefon Ingvild: 400 04 520