Sau

Stolt produsent av lokalmat i Bergen

Vi har også sauer på Kvamme Gard.


Disse er av typen Norsk Kvit Sau.


Norsk kvit sau er en norsk rase av crossbredtypen som egentlig er en «syntetisk» rase. Siden 70-åra har ulike norske og utenlandske crossbredraser blitt krysset sammen, slik at svært mye av den norske sauen i dag er krysninger.

Dette har medført at rasebetegnelsen norsk kvit sau ble innført i 2000/2001. Den norske kvite sauen er en relativt uensartet rase, men i hovedtrekk er den mer spedlemmet, rasktvoksende, fruktbar og kjøttfull enn for eksempel den opprinnelige dalasauen.


I sauekontrollen utgjorde norsk kvit sau 69 % av søyene i 2006. I tillegg bør nok endel dyr som er kodet som dala, rygja, steigar eller texel regnes som NKS. Det er NSG som driver det organiserte avlsarbeidet for norsk kvit sau.

I 2006 var det ca 100 væreringer med norsk kvit sau i drift.Kos er godt, og enkelte liker det bedre en andre.


Mail adresse: kvamme.gard@gmail.com

Telefon Trond: 468 19 108

Telefon Ingvild: 400 04 520