Storfe

Stolt produsent av lokalmat i Bergen

Vi har forskjellige typer storfe hos oss.

De fleste er av typen NRF (Norsk Rødt Fe), men vi har også andre blandinger.


Når vi mottar dyr, så skal disse registreres i Animalia, et offentlig register for storfe.

Det er her dyrene spores, hvor de er født, hvor de vokser opp og hvem som leverer de til slakt.

I Animalia ligger det også inne rasefordeling i % og en hel del andre data, som vekt, fødselsdato, prisen vi må betale pr stykk og etter hvert slaktevekt og oppgjør for slakt.Oksene vi fikk i oktober 2014  er fra 56 - 75% Hereford, som er en gammel Engelsk kjøttrase. Denne rasen er stambokført tilbake til 1846, stamboken er lukket, dvs at begge foreldre må være i stamboken for at man skal kunne kalle avkommet for Herefordkveg.

Rasen kom til Norge i 1950.Så har noen litt fra den mellomstore Franske kjøttrasen Limousin, som det påstås kan spores 16 000 år tilbake i tid.

Rasen er stambokført tilbake til 1866, den kom til Norge på 1970 tallet.


Noen har gener fra NRF (Norsk Rødt Fe) som er vår egen melke og kjøttrase.

Dette er en rase som igjen er en blanding av Hedemarksfe, Svensk rød og hvit bodskap og den Finske rasen Ayrshire.


Noen har litt gener fra den Sveitsiske kjøttrasen Simmental, avlet frem for melk og kjøttproduksjon siden 1600 tallet.


God europeisk blanding der altså.Kalvene vi fikk i oktober  2017.

Disse skal vi ha frem til april 2019.

Disse er blanding av Hereford og Simmental.

Denne karen er av rasen NRF. Da  han ble levert til slakt i april 2014, så var han rundt 900 kg levende vekt.

Slaktevekten, altså mengden med kjøtt, ble da på 448kg.


Noen påstår at NRF ikke blir så store, men han her kan vel brukes som eksempel på at dette ikke alltid er rett. Han var rundt 20 mnd gammel da han ble slaktet. Da han var født, så veide han sikkert ikke mer en maks 50 kg.


Snill var  han også, og likte å bli klødd og kost med.


Mail adresse: kvamme.gard@gmail.com

Telefon Trond: 468 19 108

Telefon Ingvild: 400 04 520