Om oss

Om oss som bor her

På gården bor vi, Trond og Ingvild


I kårhuset bor Trond sine foreldre, Ole og Britt.

Slik er tradisjonen på de fleste gårder i Norge,

flere generasjoner bor på samme plass, og hjelper til med driften av gården.

Uten kårbonden hadde det faktisk ikke vært mulig for oss å drive gården.

Både Trond og Ingvild jobber i 100% stillinger utenfor gården for å klare det økonomisk.


Vi har to barn, Eirik og Ask.

Eirik jobber for Rivenes AS, og har kjøpt hus like i nærheten.

Ask, som er eldst, bor i Bergen sentrum og tar nå en master i visuell kommunikasjon.

Det er Ask som har laget logoen vår.
Ved årsskiftet 2013/2014 overtok vi gården, etter Trond sine foreldre,

som da hadde drevet den fra 1983.


Det er nå 12 generasjon som driver gården,

som har vært i familiens eie siden en gang på 1500 tallet.

Rundt 1960 ble nabogården kjøpt, og arealet med dyrket mark økte da en god del.

Gården er i dag på 476 mål inklusiv utmark. 

Av dette utgjør den dyrkede marken i dag ca 70 mål.


Gården ligger fint til, på "baksiden" av byfjellet i Bergen, i Ytre Arna.