Personvern

Personvernpolicy


1.Hvem er behandlingsansvarlig?

Kvamme Gard er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som selskapet henter inn og behandler.


Dette gjelder opplysninger om våre kunder og samarbeidspartnere, som bruker våre applikasjoner

(som t.d. Zettle, VIPPS, Mail, Facebook, Vipps m.m.)


At vi er behandlingsansvarlig betyr at vi er forplikta til blant annet å informere deg om hvorledes vi benytter personopplysningene dine, og til å beskytte personopplysningene dine. Det er viktig for oss at du føler at dine personopplysninger er trygge hos oss, og vår personvernerklæring skal gi deg informasjon om hvorledes vi jobber for dette.


Dersom du har spørsmål om hvorledes vi behandler personopplysningene er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Se kontaktinformasjon nederst i personvernerklæringen.


2.Hvor lagres persondata:

Persondata fra våre kunder og samarbeidspartnere kan lagres på denne måten:

I vårt fakturaprogram Duett og hos vårt regnskapskontor Tveit Regnskap. (gjelder kun fakturakunder)

I våre betalingsløsninger, VIPPS og Zettle

I skylagring hos Google

I egen mappe på bedriftens egen passordbeskyttet PC


3. Hvorledes sikres, arkiveres og slettes opplysningene?


3.1 Sikring av dine personopplysninger.

Vi vil sikre at behandling av dine personopplysninger til en hver tid er i tråd med vårt legitime behandlingsgrunnlag.

Vi benytter f.eks Facebook/ Messenger/Instagram mye i vårt markedsarbeid og i form av hvorledes vi kommuniserer med deg som kunde.

(Jf. Facebook sine tryggingstiltak).

Det er viktig å påpeke at tredjeparter (som f.eks Meta) benytter informasjonskapsler (Cookies)

for å kartlegge bruk og interesser fra deres IP – adresser.


Cookie er en teknologi benyttet av de fleste nettsteder.

Det er en liten tekstfil som blir lagret på din enhet, og kan inneholde forskjellig informasjon om din bruk av nettstedet.

For eksempel kan den huske påloggingen din, hvilke innstillinger du har aktivert på nettstedet, hvilke sider du besøker på nettstedet vårt,

hva lenker du trykker på og lignende.

Cookies benyttes for å gjøre nettsiden mer brukervennlig.

Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon, men tredjepartsleverandører kan benytte dette.

Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies.


3.2 Lagring av persondata

Kvamme Gard lagrer persondata om sine kunder, samarbeidspartnere og andre som har vært i kontakt med oss, i et passordbeskyttet område hos Google skylagring,

som er sikret av Google sine trygghetstiltak.

For kundene hos oss blir opplysningene lagret så lenge kunden har et kundeforhold med oss.


3.3 Sletting og oppbevaring

I forhold til personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 vil vi ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.


I forhold til Bokføringsloven § 13, 2. skal visse opplysninger, som kontrakt og fakturagrunnlag med blant annet navn, adresse og kundenummer,

lagres 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet.

Etter oppbevaringstiden på 5 år vil vi ha slettet og/eller anonymisert alle personopplysninger som kan identifisere deg som kunde.

Dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, slettes disse når samtykke trekkes tilbake.


4.Oversikt over personopplysninger som behandles

Her gir vi en oversikt over opplysninger vi kan behandle om deg (kan gjelde alle som er kunde eller samarbeidspartner til Kvamme Gard):

 • Fornamn
 • Etternamn
 • Telefonnummer
 • Faktura- og bedriftsadresse
 • Privatadresse
 • E-postadresse
 • KID-nummer og fakturareferanse
 • Kontonummer (gjelder kun bedriftskunder)

5.Hvorfor lagres dine data?

Dine persondata lagres med det formål at vi på Kvamme Gard skal kunne levere produktet eller varer til deg som kunde.

Vi må f.eks opprettholde sporbarhet for våre produkter frem til sluttforbruker, ref krav fra Mattilsynet.

I følge regnskapsloven er vi også pliktig å oppbevare informasjon om alle kjøp og salg i 5 år.

Vi bruker også informasjonen til det formål å kunne holde kontakt med deg som kunde/samarbeidspartner.


6. Databehandlere

6.1 Kommunikasjon og behandling av dine forespørsler

Når du kontakter oss via telefon eller sms vil ditt navn og telefonnummer kunne registreres i våre registre og hos vår mobiloperatør.

Når du kontakter oss via mail vil din e-post bli registrert og lagret i mailsystemet vårt.

Ved kontakt med oss via chat-funksjonar som Facebook/Messenger vil ditt navn bli registrert hos oss.

Alle registreringer kan også bli lagret i vår skytjeneste.


7.Dine rettigheter.

Du har en rekke rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Du har blant annet:

 • Rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 15),
 • Rett til utlevering/dataportabilitet av dine personopplysninge (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 20)
 • Rett til å fremme en innsigelse (personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 21)
 • Rett til å be om korrigering av opplysninger (personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 16)
 • Rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen avgrenses (personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 17 og 18)

7.1 Klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger.

Vi oppfordrer deg likevel til alltid å ta kontakt med oss først.


7.2 Krav til legitimering

Dersom du ber om for eksempel innsyn i dine personopplysninger må vi vite at det faktisk er deg som spør.

Derfor må du legitimere deg for å få innsyn i dine personopplysninger.

Ditt innsynskrav vil bli svart på innen 30 dager etter at forespørselen er fremsatt.

Opplysningene vil bli tilsendt via e-post (gjeld ikke sensitive personopplysninger).


8.Kontaktinformasjon

For spørsmål eller ved ønske om innsyn, retting eller sletting av våre opplysninger om deg, ta kontakt med:


Trond Kvamme

Tlf 468 19 108

kvamme.gard@gmail.com