Sauene på gården

Om sauene våre

Vi har også sauer på Kvamme Gard.


Disse er av typen Norsk Kvit Sau.


Norsk kvit sau er en norsk rase av crossbredtypen som egentlig er en «syntetisk» rase.

Det vil si at siden 1970 tallet har ulike norske og utenlandske crossbredraser blitt krysset sammen,

slik at svært mye av den norske sauen i dag er krysninger.


Dette har medført at rasebetegnelsen norsk kvit sau ble innført i 2000/2001.

Den norske kvite sauen er en relativt uensartet rase, men i hovedtrekk er den mer spedlemmet,

rasktvoksende, fruktbar og kjøttfull enn for eksempel den opprinnelige dalasauen.


I sauekontrollen utgjorde norsk kvit sau 69 % av søyene i 2006.


Det er Norsk Sau og Geit (NSG) som driver det organiserte avlsarbeidet for norsk kvit sau.

I 2006 var det ca 100 væreringer med norsk kvit sau i drift.Hos oss har vi også rundt 25-30 vinterfora sau.

Hvert år får vi lam av ca 15-20 av disse, som på et godt år kan gi oss 30-40 lam.


Det gir oss muligheten for å sende rundt 25 lam og 10 sauer til slakt årlig.

Sauene går ute på beite fra midten av mai og til ut i slutten av september.

Beitene våre er en del av byfjellet i Beregn, men på høsten tar vi de hjem og lar de gresse på det som vokser opp igjen etter at vi har høstet innmarken for andre gang.

Da nyter de godt av det saftige og gode gresset der den siste måneden før vi sender de til slakt.


Vi tar så inn de som skal få bli, og da blir de klippet.

Ullen blir sortert og sendt til mottak, som sender det videre til ullfabrikker i Norge og utlandet.